System VERO

System VERO umożliwia zdalny, ciągły w pełni zautomatyzowany monitoring temperatury i wilgotności. Zastosowanie bezprzewodowej komunikacji pomiędzy rejestratorami a centralą, oraz połączenie z serwerem VERO umożliwia odczytywanie pomiaru temperatury w dowolnym miejscu na świecie.
Koniec z ręcznym odczytywaniem i dokumentacją.

Podane niżej przepisy wymagają aby stale, całą dobę - także w dni wolne od pracy - monitorować temperaturę wewnątrz chłodziarki najlepiej urządzeniami elektronicznymi z rejestracją wartości temperatury oraz funkcją powiadamiania w przypadku temperatury nieprawidłowej.

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - tekst jednolity.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne - tekst jednolity.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.

vero

Miniaturowe czujniki 95x50x16 mierzą i zapisują temperaturę co 2,10,20,30,60 min (w zależności od ustawień) - z rozdzielczością 0,1°C. Pomiary są wysyłane drogą radiową do stacji bazowej VERO, skąd szyfrowaną komunikacją trafiają na serwer i tam są archiwizowane.

Parametry techniczne:

 • Znamionowe napięcie zasilania: 3V, bateria CR2450
 • Komunikacja radiowa: 869.85MHz, dwukierunkowa, szyfrowana
 • Maksymalna moc nadajnika: < 5 dBm e.r.p
 • Zasięg radiowy: do 1 km w otwartej przestrzeni
 • Antena: tak (wbudowana)
 • Temperatura pracy: -20°C ... +60°C (bez kondensacji)
 • Rozdzielczość pomiaru: 0.1°C
 • Dokładność pomiaru temperatury: ±0,2 °C w zakresie 5–40 °C, ±0,5 °C w pozostałym zakresie
 • Zakres pomiaru wilgotności: 0% ... 100%
 • Dokładność pomiaru wilgotności: ±2% w zakresie 20–80%, ±3% w pozostałym zakresie
 • Stopień ochrony: IP 20
 • Wymiary: 95 x 50 x 16 mm
Stacja bazowa VERO umożliwia zdalną komunikację z rejestratorami. Buforuje dane z rejestratorów, analizuje je i przesyła do serwera za pośrednictwem Internetu. Opcjonalnie stacje mogą być wyposażone w modem GSM. Stacja VERO obsługuje do 60 rejestratorów.
Pomiary są archiwizowane na dedykowanym serwerze. Do odczytu danych mają dostęp tylko uprawnieni użytkownicy. Serwer wysyła powiadomienia SMS i e-mail.
Zdalne zarządzanie i konfiguracja urządzeń jest możliwe dzięki prostemu w obsłudze interfejsowi. Oprogramowanie na stronie www - panelu klienta, umożliwia generowanie raportów.
Aplikacje mobilne są dostępne zarówno na telefony z systemem iOS jak i Android

Temperatura i wilgotność pod kontrolą

ZASTOSOWANIE

Proszę zapoznać się z przykładowym wykorzystaniem naszego produktu.

Podczas przechowywania leków ważne jest, aby przestrzegać odpowiednich warunków temperatury i wilgotności. W aptekach detalicznych trzeba przestrzegać wielu przepisów. Obejmuje to monitorowanie i dokumentowanie temperatury w pokoju sprzedaży, magazynie i lodówkach lekowych. W szpitalach istotne jest przechowywanie farmaceutyków, szczepionek, próbek laboratoryjnych i jednostek krwi we właściwych temperaturach, aby zapewnić ich skuteczność i utrzymanie higieny. Dzięki systemowi VERO, monitorujesz temperaturę bezpiecznie, automatycznie i przy minimalnym wysiłku.
System VERO jest zgodny z wymaganiami SANEPID-u oraz obowiązującym rozporządzeniem: “Wytyczne z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dotyczącej produktów leczniczych do stosowania u ludzi” (Dz. U. UE 2013/C 68/01)

3.2.1. Kontrola temperatury i otoczenia
Należy posiadać odpowiednie wyposażenie do kontrolowania otoczenia, w którym przechowywane są produkty lecznicze, oraz wprowadzić stosowne procedury. Pod uwagę należy wziąć następujące czynniki środowiskowe: temperaturę, światło, wilgotność i czystość pomieszczeń.

Rejestratory VERO mierzą i zapisują temperaturę otoczenia co 5 minut i wysyłają dane drogą radiową do stacji bazowej na częstotliwości ?, co pozwala na stabilną i nieprzerwaną zakłóceniami pracę urządzenia. Zapisane dane są przechowywane w trwałej pamięci rejestratora (zgodność z dyrektywą FDA CRF p.11) oraz na serwerze zabezpieczonym kluczem SSL. Zdalny dostęp umożliwia pobieranie i archiwizację pomiarów na własnych nośnikach.

3.3.1. Systemy skomputeryzowane
[…] Tylko upoważnione osoby mogą wprowadzać dane do skomputeryzowanego systemu lub je zmieniać. Dane powinny być zabezpieczone środkami fizycznymi lub elektronicznymi oraz chronione przed przypadkowymi lub nieuprawnionymi zmianami. Należy okresowo sprawdzać dostępność przechowywanych danych. Należy chronić dane, sporządzając kopie zapasowe w regularnych odstępach czasu. Kopie zapasowe danych powinny być przechowywane przez czas określony w przepisach krajowych, nie krócej jednak niż przez pięć lat, w osobnym zabezpieczonym miejscu. System VERO umożliwia upoważnionej osobie dostęp do zapisanych danych, wykresów, generowania raportów i konfiguracji urządzeń, z dowolnego miejsca na świecie przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej na komputerze, tablecie lub smartfonie. System VERO wysyła powiadomienia SMS lub e-mail o wszystkich zdarzeniach związanych z przekroczeniem zadanych progów alarmowych.

System VERO, to bezprzewodowy system do monitorowania i rejestracji temperatury i wilgotności w krytycznych punktach procesu produkcyjnego. Utrzymanie prawidłowych wartości temperatury ma istotne znaczenie dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów. System VERO może być zastosowany do rejestracji temperatury przy produkcji żywności, na potrzeby dokumentacji HACCP.
Zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w przemyśle spożywczym, przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją żywności muszą posiadać wdrożony i funkcjonujący system HACCP z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Dobrej Praktyki Higienicznej (GMH) – rozporządzenie WE nr 852/2004.

ROZDZIAŁ IX. PRZEPISY ODNOSZĄCE SIĘ DO ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
[…] Surowce, składniki, półprodukty i wyroby gotowe, które mogłyby sprzyjać wzrostowi chorobotwórczych mikroorganizmów lub tworzeniu się toksyn, muszą być przechowywane w temperaturach, które nie powodowałyby ryzyka dla zdrowia. Nie można naruszać łańcucha chłodniczego […]

Jedną z podstawowych zasad systemu HACCP jest kontrola krytycznych wartości temperatury, których zachowanie gwarantuje jakość zdrowotną żywności. Temperaturę należy monitorować przy pomocy przyrządów pomiarowych okresowo wzorcowanych. Zalecane jest monitorowanie punktów krytycznych przy pomocy rejestratorów lub innych urządzeń wyposażonych w sygnalizację alarmową przekroczenia ustalonych wartości temperatury.
Szczegółowe wymagania dotyczące zapewnienia jakości w przemyśle spożywczym są zawarte w poradnikach Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i wdrażania zasad systemu HACCP.
http://gis.gov.pl/zywnosc/informacje-dla-przedsiebiorcy/wymagania-higieniczne-system-haccp
Rejestratory VERO mierzą i zapisują temperaturę otoczenia co 5 minut i wysyłają dane drogą radiową do stacji VERO na częstotliwości 868 MHz, co pozwala na stabilną i nieprzerwaną zakłóceniami pracę urządzenia. Użytkownik ma możliwość konfiguracji progów alarmowych dla krytycznych wartości temperatur.
System VERO wysyła powiadomienia SMS lub e-mail o wszystkich zdarzeniach związanych z przekroczeniem zadanych progów alarmowych. System umożliwia konfigurację opóźnienia powiadamiania o przekroczeniu zadanych progów alarmowych.
Zapisane dane są przechowywane w trwałej pamięci rejestratora (zgodność z dyrektywą FDA CRF p.11) oraz na serwerze zabezpieczonym kluczem SSL. Zdalny dostęp umożliwia pobieranie i archiwizację pomiarów na własnych nośnikach.
System VERO umożliwia upoważnionej osobie dostęp do zapisanych danych, wykresów, generowania raportów i konfiguracji urządzeń, z dowolnego miejsca na świecie przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej na komputerze, tablecie lub smartfonie.

Rejestratory VERO idealnie nadają się do monitoringu temperatury otoczenia w uprawach roślin i w hodowli zwierząt. W obu obszarach temperatura jest kluczowym czynnikiem wpływającym na powodzenie i wydajność produkcji rolnej. W przypadku upraw roślin rolnik jest na bieżąco informowany o zmianach temperatury (np. przymrozki), dzięki czemu w pewnym stopniu może zapobiegać lub ograniczyć ich negatywny wpływ na uprawy. Znajomość rozkładu temperatur na obszarze upraw (np. obszary kumulacji zimnego powietrza) pomoże w doborze gatunków roślin i zaplanowaniu uprawy.
W hodowli zwierząt temperatura ma wpływ na zdrowy i szybki wzrost. Dzięki stałemu monitoringowi temperatury i ostrzeżeniom o przekroczeniu zadanych progów, hodowca zyskuje możliwość dostosowania temperatury do cyklu rozwojowego zwierząt. Rejestratory VERO mierzą i zapisują temperaturę otoczenia co 5 minut i wysyłają dane drogą radiową do stacji VERO na częstotliwości ? MHz, co pozwala na stabilną i nieprzerwaną zakłóceniami pracę urządzenia. Użytkownik ma możliwość konfiguracji progów alarmowych dla krytycznych wartości temperatur.
System VERO wysyła powiadomienia SMS lub e-mail o wszystkich zdarzeniach związanych z przekroczeniem zadanych progów alarmowych. System umożliwia konfigurację opóźnienia powiadamiania o przekroczeniu zadanych progów alarmowych.
Zapisane dane są przechowywane w trwałej pamięci rejestratora (zgodność z dyrektywą FDA CRF p.11) oraz na serwerze zabezpieczonym kluczem SSL. Zdalny dostęp umożliwia pobieranie i archiwizację pomiarów na własnych nośnikach.
System VERO umożliwia upoważnionej osobie dostęp do zapisanych danych, wykresów, generowania raportów i konfiguracji urządzeń, z dowolnego miejsca na świecie przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej na komputerze, tablecie lub smartfonie.

Abonament

Stacja bazowa to koszt tylko 300 zł brutto - opłata jednorazowa

Abonament roczny to tylko 299,00 zł brutto za każdy czujnik.
Co daje ci wykupiony abonament?

 • wymiana każdego czujnika co rok na nowy z nową baterią,
 • przedłużenie gwarancji na cały system o kolejny rok,
 • opłata za miejsce na serwerze na kolejny rok,
 • pakiet sms za 10 zł netto,
 • infolinia,
 • pomoc online


Świadectwo wzorcowania na życzenie 100 zł brutto za każde świadectwo.

Referencje

Monitoring z urządzeń mobilnych i komputerów.

Referencje

System VERO zainstalowany został m.in w firmach:

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Warszawie (od 2018 roku)
 • Monitoring, wizualizacja i archiwizacja temperatury w 9 lodówkach
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie (od 2016 roku)
 • Monitoring, wizualizacja i archiwizacja temperatury w 4 lodówkach
 • NZOZ "ESKULAP" Sp. z o.o. Kutno (od 2018 roku)
 • Monitoring, wizualizacja i archiwizacja temperatury w lodówkach
 • NZOZ "ZDROWIE" Krośniewice (od 2016 roku)
 • Monitoring, wizualizacja i archiwizacja temperatury w lodówkach
 • NZOZ MEDICAL Sp z o.o. Krośniewice (od 2016 roku)
 • Monitoring, wizualizacja i archiwizacja temperatury w lodówkach
 • NZOZ MEDYK Sp z o.o. Kutno (od 2016 roku)
 • Monitoring, wizualizacja i archiwizacja temperatury w lodówkach
 • MASTERS Sp.z o.o. Straszyn (od 2016 roku)
 • Monitoring, wizualizacja i archiwizacja warunków klimatycznych (temperatura, wilgotność)
 • EMO-FARM Sp. z o.o. Ksawerów (od 2015 roku)
 • Monitoring, wizualizacja i archiwizacja warunków klimatycznych (temperatura, wilgotność)
 • Farmutil S.A.
 • Monitoring, wizualizacja i archiwizacja parametrów procesów technologicznych
 • Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
 • Monitoring, wizualizacja i archiwizacja warunków klimatycznych (temperatura, wilgotność)
  Sterowanie, monitoring, wizualizacja i archiwizacja parametrów pracy stacji wody oczyszczonej
  Monitoring, wizualizacja i archiwizacja poboru i parametrów energii elektrycznej
  Sterowanie, wizualizacja i raportowanie parametrów pracy sterylizatora Gambit Kutno
  Monitoring, wizualizacja i archiwizacja warunków klimatycznych
 • HERBAPOL S.A. (Legnica)
 • Monitoring, wizualizacja i archiwizacja parametrów pracy stacji wody oczyszczonej
 • HERBAPOL S.A. (Wrocław)
 • Monitoring, wizualizacja i archiwizacja parametrów pracy stacji wody oczyszczonej
 • Kofola Kutno Sp. z o.o.
 • Monitoring, wizualizacja i archiwizacja parametrów energii
 • Polfa Warszawa SA
 • Monitoring, wizualizacja i archiwizacja parametrów pracy komór klimatycznych
 • Teva Kutno SA
 • Monitoring, wizualizacja i archiwizacja parametrów mediów energetycznych (woda, sprężone powietrze, gaz, ścieki)
  Monitoring, wizualizacja i archiwizacja poboru i parametrów energii elektrycznej
 • US PHARMACIA Sp. z o.o.
 • Monitoring, wizualizacja i archiwizacja warunków klimatycznych (temperatura, wilgotność)
  Monitoring, wizualizacja i archiwizacja parametrów pracy stacji wody oczyszczonej
 • Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
 • Monitoring, wizualizacja i archiwizacja parametrów pracy sterylizatora
 • Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
 • Monitoring, wizualizacja i archiwizacja parametrów pracy komór klimatycznych